Erfenis verwerpen

Verklaring tijdig indienen bij de Duitse kantonrechter

Om een erfenis in Duitsland te verwerpen moet u een verklaring van verwerping (Ausschlagung der Erbschaft) bij de Duitse kantonrechter (Nachlassgericht) indienen. Lees hier hoe u een verwerping kunt indienen.

Bevoegd is de Duitse kantonrechter (Amtsgericht) als boedelrechter (Nachlassgericht) bij de plaats waar de overledene zijn laatste verblijfplaats heeft gehad. Dat kan de Gemeente zijn waar hij laatst ingeschreven stond, maar dat hoeft niet. Indien hij in de laatste jaren van zijn leven in een andere Gemeente woonde, bijvoorbeeld omdat hij in een verzorgingsthuis verbleef, dan is zijn laatste verblijfplaats in die Gemeente.

Binnen welk termijn?

Verwerpen kan naar Duits recht alleen binnen een korte termijn van zes weken. Als u niet in Duitsland woont, dan geldt een langere termijn van zes maanden.

De termijn voor verwerpen begint op het moment waarop u op de hoogte raakt van een sterfgeval en zich kunt realiseren dat u mogelijk erfgenaam bent. Stel u hoort via via dat uw vader in Duitsland is overleden. Dan weet u dat u als biologisch kind mogelijk zijn erfgenaam bent geworden. Op dat moment begint de termijn voor verwerpen te lopen en moet u maatregelen nemen om de erfenis in kaart te brengen. Had uw vader alleen maar schulden en moet u vooral verwerpen? Of had hij een vrijstaand huis met tuin of ander vermogen? Is er een testament?

Aanvaarding vernietigen en alsnog verwerpen

Heeft u niet binnen de termijn verworpen? Dan heeft u in principe aanvaard en bent erfgenaam. Blijkt achteraf alsnog dat er meer schulden dan baten in de nalatenschap zijn? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden de aanvaarding te vernietigen en alsnog verwerpen. Dat is van groot belang omdat u als erfgenaam naar Duits recht ook met uw privé vermogen instaat voor de schulden  van de erflater.